Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Teonia i Piotruś Piłsudscy, Ludwika z Piłsudskich Majewska

Pani Alicja Klimaszewska wspominała, że spotkała się w Warszawie z rodziną Piłsudskich w sprawie upamiętnienia miejsca dla nich drogiego, zachowanie o nich pamięci. Chodziło o zmarłych w niemowlęctwie bliźniakach Teoni i Piotrusiu Piłsudskich (1882) oraz Ludwiki z Piłsudskich Majewskiej (1879 – 1924). Pani Wanda i Jadwiga Piłsudskie dokładnie wytłumaczyły, gdzie zostali pochowani, za grobem Marii z Koplewskich Piłsudskiej. Komitet zgodził się pomóc, wziął na siebie wszystkie formalności związane ze wzniesieniem pomników. Projekt sporządziła architekt Živilė Mačionienė, który rodzina Piłsudskich zaakceptowała. Pani architekt sporządziła też kosztorys, który rodzinie odpowiadał, znalazła wykonawcę. Gdy pomniki zostały ustawione, a zostały wykonane z granitu, Komitet zorganizował skromny ceremoniał poświęcenia nagrobków. Dokonał ks. Aleksander Drożdż, który pracował w parafii św. Ducha. Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele konsulatu RP – konsul Eugeniusz Fedyna z małżonką. W imieniu Konsulatu RP w Wilnie złożyli piękne biało – czerwone wiązanki. Następnie Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zazielenił te groby, zostały zasadzone iglaki.