Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Teresa Łukaszewicz   [ 1801 - 1891 ]

Pomnik Teresy Łukaszewicz, zm. 1891r., jest też bardzo oryginalny. Skała z kwiatami i roślinami, anioł z palmą w ręku obejmującej krzyż, krzyż opleciony girlandą. Pomnik ten ma duże walory artystyczne. Konserwatorzy Piotr Zambrzycki i Zenon Sadecki mieli trudne zadanie do wykonania, bo trzeba było i ubytki uzupełnić, i dokładnie oczyścić, a to praca precezyjna.