Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Juliusz Kłos   [ 1881 - 1933 ]

Jako pierwszy w 1991 roku wzniesiono pomnik nagrobny Juliusza Kłosa. A okazją dla upamiętnienia miejsca wiecznego spoczynku była 110 rocznica urodzin tego tak bardzo oddanego dla Wilna Człowieka.

Juliusz Kłos urodził się w 1881 roku w Warszawie, studia architektoniczne ukończył w Warszawie i Wiedniu. W 1920 roku dzięki staraniom profesora Ferdynanda Ruszczyca ten znany już i twórczy architekt znalazł się w Wilnie i został powołany jako profesor nadzwyczajny na katedrę architektury Uniwersytetu Stefana Batorego. Warszawianin pokochał Wilno, wileńską architekturę, zabytki, przeszłość i historię. Nie tylko wykładał historię architektury na uniwersytecie, ale badał zabytki Wilna i ratował je od zniszczeń. Napisał słynny przewodnik po Wilnie, wielokrotnie wydawany. W okresie powojennym miejsce wiecznego spoczynku tego zasłużonego dla Wilna Człowieka omal nie zostało zapomniane. Tylko dzięki grupce wilnian był skromny krzyż i tabliczka. Zaapelowaliśmy do Rodaków, aby godnie upamiętnić pamięć o tym Człowieku. Nasz apel trafił do serc wilnian i nie tylko. Pomnik powstał ze składek społecznych. Projekt opracował profesor architekt Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. śp. Eduardas Budreika. Zrobił to bezinteresownie. Stary metalowy krzyż wmontowany jest w nowy pomnik.

Mamy nadzieję, że przetrwa długo. Ten pomnik jest ze skały i jest w tym symbolika, bo charakter profesora był mocny, jak skała, gdy walczył o zachowanie zabytkowej architektury Wilna.