Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Jan Powstański   [ 1805 - 1884 ]

Zanim przystąpiono do konserwacji trzeba było dokonać prac budowlano-remontowych, umocnić podstawę pomnika. Pomnik przedstawia smukły piaskowy obelisk. Trzon obeliska jest ozdobiony płaskorzeźbą odwróconej płaskorzeźby i ornamentem oraz napisem ś.p. Jan Powstański1805 – 1884 Rzeczywisty Radca Stanu i Kawaler Orderów. Był to zamożny ziemianin, lekarz, urodzony na Litwie, studiował w Akademii Medyczno – Chirurgicznej w Wilnie. Prowadził praktykę lekarską i był inspektorem urzędu lekarskiego.