Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Ludwik Karol Abramowicz   [ 1879 - 1939 ]

Dziennikarz historyk, bibliofil kolekcjoner, działacz kultury. Urodził się w Moskwie. Studiował w Charkowie i Krakowie. Od 1905 roku mieszkał w Wilnie. W latach 1911-1915 oraz 1921-1938 redagował i wydawał „Przegląd Wileński” o nastawieniu prolitewskim. W okresie 1925-1939 przewodniczył komitetowi pomocy naukowej dla Biblioteki Wróblewskich. Ofiarował bibliotece wartościową kolekcję druków i obrazów z XVI I XVIII wieku. Wydał książkę „ Cztery wieki drukarstwa w Wilnie 1525-1925”. Był autorem wielu publikacji naukowych.

Należy do: