Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Anna Titius   [ ? - 1873 ]

nr. 8 – Matka znanego wileńskiego lekarza i filantropa Juliana Titiusa. W jej dworku p.n. TIVOLI na Antokolu bywał Adam Mickiewicz, który podarował jej przed opuszczeniem Wilna swoje pierwsze wydanie poezji. W jej domu bywali profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego, młodzi literaci, kwiat ówczesnej inteligencji wileńskiej. Anna studiowała na UW, a profesor Joachim Lelewel uczył ją historii Polski.

Należy do: