Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Ignacy i Paulina z Szyszków Sippkowie

Sippko Ignacy zm. 30-08-1880 Pomnik zrobiony jest z piaskowca, krzyż opleciony na ukos girlandą, ozdobiony rzeźbiarskim elementem i otoczony przepiękną żeliwną balustradą. Ignacy Sippko był sędzią pokoju, studia prawnicze ukończył w Petersburgu. Nazwa sędzia pokoju pochodzi z USA, to sędzia najniższego stopnia. W Polsce instytucja sędziego pokoju istniała w latach 1816-1855 na terenach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w latach 1808 – 1915. Sędzia pokoju pochodził z wyboru mieszkańców danego okręgu wyborczego. Najpierw Ignacy Sippko pracował w Wilnie, ożeniony był z Pauliną z Szyszków. Potem został przeniesiony do Warszawy. Jego wolą było pochowanie go w Wilnie. Mimo że zmarł w Warszawie, jego wola została spełniona. Razem z mężem spoczywa jego żona Paulina.

Sippko Paulina z Szyszków zm. 1904 – żona sędziego pokoju miasta Warszawy. Pomnik został odrestaurowany przez warszawskich konserwatorów: Piotra Zambrzyckiego i Zenona Sadeckiego.

nr. 155

Należy do: