Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Grób Rosickich

Rosicki Bolesław zm. 22-11-1907

Rosicka Janina z Rutkowskich zm. 22-11-1907

Rosicka Wandzia zm. 26-09-1908

nr. 135

Należy do: