Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Grób rodziny Rimków

Rimka Albinas zm. 27-02-1944 – akademik, ekonomista litewski. Urodził się 16 lutego 1886 roku we wsi Skerpievis w powiecie Wyłkowyskim. Pracował w redakcji czasopisma “Rolnik Litewski” w Wilnie. Był prześladowany przez władze rosyjskie. W 1911 r. emigrował do USA, gdzie redagował czasopisma „ Młoda Litwa” i „ Przyszłość”. Od 1917 r. mieszkał w Rosji. W 1918 przyjechał na Litwę. Działał w Litewskiej Partii Demokrtycznej. W latach 1918-1920 był członkiem Komisji Reformy Rolnej. W 1923 r. ukończył Akademię Ekonomiczną we Frankfurcie nad Menem. W latach 1923-1940 był wykładowcą ekonomii na uniwersytecie w Kownie. W 1940 został profesorem Uniwersytetu Wileńskiego. W 1941 r. wybrany na członka Akademii Nauk. Był autorem kilkunastu prac z dziedziny ekonomii rolnictwa i statystyki.

Rimkaite Elena zm. 1993

Rimkaite Teofile zm. 1994

nr. 61

Należy do: