Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Grób Odyńcowych

Odyńcówna Zofia

Odyniec Laura

Odyniec Jadwiga zm. 16-09-1879

nr. 43

Należy do: