Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Lucjan Moraczewski   [ ? - 1909 ]

nr. 154 – numizmatyk, kolekcjoner starożytności. Urodził się w 1822 r. w pow. Lidzkim. Służył w Wołyńskim Pułku Ułanów. W kampanii węgierskiej stracił nogę, odznaczony austriackim Orderem Żelaznej Korony. W stopniu rotmistrza odszedł ze służby wojskowej. W 1860 r. osiadł w Wilnie, gdzie prowadził antykwariat i zajmował się złotnictwem. Był znanym wileńskim kolekcjonerem i znawcą numizmatyki litewskiej. Zbierał pieczęcie, militaria i sztychy dotyczące Litwy. Współpracował z Eustachym Tyszkiewiczem wydając monografię „Groby Tyszkiewiczów”. Wybił w Wilnie medal na cześć Tyszkiewicza. Ofiarował swe kolekcje zbiorom w Wilnie i Krakowie.

Należy do: