Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Czesław Jankowski   [ 1857 - 1929 ]

nr. 53 - od 1907 r. członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. ur. 9 grudnia 1857 w Oszmianie, zm. 6 października 1929 w Wilnie) – polski poeta, krytyk, publicysta, historyk, krajoznawca, działacz społeczny, czołowy wileński felietonista. Mieszkał i pracował głównie w Wilnie, rzadziej w Warszawie. Pisał pod pseudonimami: Czesław, Litwin. W 1906 roku uzyskał mandat Dumy. Od 1907 roku był redaktorem wileńskiego Głosu Polskiego. Współpracował z wileńskimi konserwatystami. Jest autorem m.in. przekładu sekwencji Stabat Mater dolorosa, wykorzystanego w sławnym opracowaniu muzycznym Karola Szymanowskiego - przekład ten błędnie bywa przypisywany Józefowi Jankowskiemu. Był wieloletnim prezesem syndykatu dziennikarzy wileńskich. Był też wybitnym tłumaczem. Przełożył ok 35 autorów głównie niemieckich i francuskich. Został pochowany na wileńskim cmentarzu na Rossie, gdzie 6 października 1933 został odsłonięty pomnik nagrobny autorstwa rzeźbiarza Bolesława Bałzukiewicza.

Należy do: