Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Grób Cywińskich

Cywińska Jadwiga z Jażwińskich zm. 14-04-1872 nr. 189

Cywińska Jadwiga zm. 25-10-1943 nr. 189

Cywińska Wanda zm. 07-11-1938 nr. 189

Cywiński Dominik zm. 05-09-1928 nr. 189 - był członkiem Towarzystwa Przyjacioł Nauk w Wilnie

Należy do: