Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Antoni Marcinkowski   [ ? - 1855 ]

(nr. 7) Wydawca, działacz społeczny. Był synem księdza unickiego. Urodził się pod Mińskiem. W Mińsku też ukończył gimnazjum. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim. W 1818 roku założył drukarnię. Redagował i wydawał „ Kurier Litewski” i „Dziennik Wileński”. Wydawał książki w wielu językach: litewskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim, greckim i po łacinie. Część książek wydawał na własny koszt. Będąc w podeszłym już wieku stracił wzrok. Po jego śmierci drukarnię Antoniego Marcinkowskiego przejęła jego żona Wincenta. Drukarnię zlikwidowano z rozkazu Murawjowa w 1863 r.

Należy do: