Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Cyprian i Ksawera Maculewicze

(nr. 200)
Maculewiczowa Ksawera zm. 06-04-1889,
Maculewicz Cyprian 15-03-1893 – architekt wileński – autor wielu budynków w Wilnie
Miaskowska Felicja z Fergisów zm. 30-11-1882 – pochowana razem z Maciulewiczami. – na uwagę zasługuje pomnik na grobie zmarłej, bardzo oryginalny- krzyż z szarego granitu z kolistym polem, załamujący się wielokrotnie w identyczny sposób. Było to charakterystyczny dla sztuki greckiej, lecz stosowano takie ornamenty w renesansie i klasycyzmie.

Należy do: