Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Wanda Antonina Leszczyńska   [ 1842 - 1861 ]

(nr. 236) Aktorka sceny wileńskiej od 1860 roku. Występowała w Lublinie, Grodnie i Kownie. Uczyła się prawdopodobnie w Warszawskiej Szkole Teatralnej. W Wilnie debiutowała rolą Georginy w sztuce „Kwakier i tancerka”. Rokowano jej świetną przyszłość. Kuplety układane na jej cześć przez Władysława śpiewało całe miasto. Niestety gruźlica przekreśliła wszelkie plany. Ogłoszono nawet składkę, żeby wysłać chorą na aktorkę na leczenie do Włoch. Niestety akcję zorganizowano zbyt późno. Płytę nagrobną ufundowali wielbiciele.

Należy do: