Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Jan, Władysław i Elżbieta Kleczkowscy

(nr. 35)
Kleczkowski Jan zm. 12-10-1869– brat powstańca styczniowego 1863r. Maurycego Kleczkowskiego. Patriota ziemi wileńskiej, zesłany na katorgę do Syberii, gdzie zmarł w 1869 roku.
Władysław Kleczkowski również był zesłańcem politycznym, prześladowanym przez władze carskie. Za działalność polityczną zesłano go na Syberię jeszcze w 1848r. Była to rodzina wysoce patriotyczna, dążąca do wyzwolenia się spod ucisku carskiego.
Kleczkowska Elżbieta zm. 22-10-1863

Należy do: