Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Maurycy i Teresa Kleczkowscy

Maurycy Stanisław Kleczkowski (1829-1894) – powstaniec 1863 r., z zawodu lekarz, pochodził z Kowieńszczyzny. Gimnazjum ukończył w Wilnie, gdzie należał do tajnej organizacji Związku Bratniego Młodzieży Litewskiej. W 1848 rozpoczął studia medyczne w Kazaniu, które ukończył dopiero w 1861 r. w Charkowie, ponieważ za działalność polityczną 2 lata spędził w więzieniu i 8 lat na zesłaniu w Orenburgu. Zrezygnował z naukowej kariery w Charkowie i od 1862 r. aktywnie działał w konspiracyjnej organizacji „Czerwonych”. Walczył w oddziale powstańczym na Żmudzi. W końcu 1863 r. wyjechał do Francji, gdzie przebywał 20 lat, pracując w swym zawodzie. Dopiero po amnestii powrócił do Wilna. Pracował jako lekarz. Pozostawił po sobie cenne pamiętniki.
Kleczkowska Teresa zm. 1917.

Należy do: