Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Justyn Jakubowski   [ 1812 - 1852 ]

Proboszcz kościoła p. w. św. Ducha, biskup tytularny przy osobie biskupa ordynariusza, kanonik katedry wileńskiej, profesor Instytutu Szlacheckiego. To znany w Wilnie kapłan, słynący z dobroci, prawości i daru wymowy.

Należy do: