Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Maria Antonina z Plewińskich Ilgiewiczowa   [ ? - 1935 ]

(nr. 206) Działaczka społeczka, wygnanka-sybiraczka. Przez całe życie przeszła z hasłem Bóg i Ojczyzna.

Należy do: