Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Ludwik Czarkowski   [ 1855 - 1929 ]

Prezes honorowy Stowarzyszenia Lekarzy Polaków w Wilnie, vice-prezes i członek honorowy Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego, zasłużony bibliotekarz i vice-prezes Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Długoletni starszy bibliotekarz biblioteki USB. Członek honorowy Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Warszawie.

Należy do: