Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis   [ 1876 - 1911 ]

(nr. 79) – litewski plastyk, kompozytor, działacz kultury. Urodził się w Oranach w rodzinie polsko - litewskiej. Ojciec był Litwinem, matka - Polką. Uczył się w Szkole orkiestrowej w Plungianach, założonej przez Michała hr. Ogińskiego, grał w jego orkiestrze. Dzięki pomocy materialnej hrabiego studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Kierował tam litewskim chórem dziecięcym. Wykształcenie muzyczne pogłębiał też w Lipsku. Później w Warszawie ukończył Szkołę Rysunku i Malarstwa. W wileńskim okresie swej działalności 1907-1908 kierował chórem Towarzystwa „Vilniaus kankliu choras”. Był jednym z założycieli Towarzystwa Sztuk Pięknych Litwy. Był kierownikiem, organizatorem i założycielem wielu wystaw, autorem 300 obrazów. Uważany jest za zwiastuna litewskiej muzyki profesjonalnej. Jako kompozytor był autorem pierwszego kwartetu smyczkowego, poematu symfonicznego, kompozycji na fortepian, organy. Pierwszy opracował wybór pieśni ludowych. Zmarł w 1911 r. w Pustelniku koło Warszawy. Jego zwłoki przewieziono do Wilna i pochowano na Rossie. Pomnik postawiono po 20 latach w 1931 r. Autorem pomnika był J. Zikaras. Zbiory dzieł plastycznych M. K. Cziurlonisa są przechowywane w muzeum w Kownie.

Należy do: