Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Jan Baniewicz   [ 1803 - 1881 ]

(nr. 62) – malarz. Wychowanek Uniwersytetu Wileńskiego, jeden z ostatnich uczniów Rustema. Po studiach wileńskich odbył z hr. Tyszkiewiczami z Birż podróż po Włoszech. Uzupełniał studia malarskie w Dreźnie i Rzymie. Prace jego są mało znane badaczom sztuki. Wykonał wiele portretów, między innymi Juliusza Słowackiego z natury (1831 r.). Namalował wiele obrazów i miniatur portretowych.

Należy do: