Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Józef Bałzukiewicz   [ 1867 - 1915 ]

(nr. 171) – artysta malarz. Urodził się w Wilnie. Uczył się w szkole rysunku Iwana Trutniewa, studiował w Petersburgu malarstwo, był nagrodzony srebrnym medalem. Pracował w Czerepowcu, uczył tam rysunku. W 1897 r. wrócił do Wilna. Wykładał w Szkole Rzemiosł Józefa Montwiłła. Od 1912 r. do końca życia pozostawał dyrektorem tej szkoły. Założył wieczorowe studio rysunkowe. Należał do grona założycieli Wileńskiego Towarzystwa Sztuki (1908), uczestniczył w wystawach organizowanych przez WTSz. Na wniosek Zarządu Towarzystwa Miłośników Starożytnictwa i Ludoznawstwa (działało nielegalnie) postanowiono wziąć udział w obchodach 25- letniego jubileuszu pracy literackiej Henryka Sienkiewicza (1900 r.) i wydać album jubileuszowy. Został on ozdobiony rycinami Ferdynanda Ruszczyca, Heleny Romer oraz innych artystów wileńskich, w tym –ryciny Józefa Bałzukiewicza . Pomnik nagrobny J. Bałzukiewiczowi wystawiony został w 1925, autorem którego był jego brat – Bolesław Bałzukiewicz. W ostatnich latach portret żeliwny został skradziony. Zawdzięczając SKOnSR, W 2014 r. na pomniku umieszczono portret zastępczy.

Należy do: