Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Emilja i Jan Kazimierz Wilczyńscy

Wilczyńska Emilja zm. 08-02-1920 i Wilczyński Jan Kazimierz.

Wilczyński Jan Kazimierz (1806-1885) – lekarz, kolekcjoner, działacz kultury. Urodził się pod Ucianą w powiecie wiłkomierskim. Ojciec posiadał tytuł szambelana króla Stanisława Augusta, matka pochodziła ze znanej rodziny Romerów. Ukończyl Kolegium Pijarów w Wiłkomierzu. Studiował medycynę na Uniwersytecie Wileńskim , póżniej pogłębiał wiedzę w Paryżu. Ukończył Akademię Medyko-Chirurgiczną. Od 1831 r. prowadził prywatną praktykę w Warszawie. W Wilnie mieszkal od 1837 roku. Porzucił praktykę lekarską poświęcając się zbieraniu pamiątek narodowych i prowadził księgarnię przy ul. Ostrobramskiej. Prowadził niesłychanie czynne i pracowite życie. Stał się znawcą problematyki konserwacji, ratował zabytki zagrożone wskutek niszczycielskiej polityki carskiej. Był samotny, stale pozostawał pod nadzorem władz policyjnych. Znany głównie jako wydawca „Albumu Wileńskiego”, który stał się dziełem jego życia. W liście do Kraszewskiego napisał: „Album Wileńskie będzie zawierać widoki Wilna i jego okolic, a także cenniejsze pomniki i rozmaite pamiątki tyczące kraju naszego...” Autorami portretów, widoków Wilna i okolic byli: M.R.Andriolli, K.Rypiński, K. Rusiecki, A.Zaleski, A.Zamett. Litografie do albumu wydano w Paryżu, w wersji czarno-białej i kolorowej.

Należy do: