Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Grób Tupalskių ir Adomaičių

Tupalskiene Ona zm. 1963, Tupalskyte- Adomaitiene Izabele, Adomaitis Jurgis.

Należy do: