Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Władysław Syrokomla   [ 1823 - 1862 ]

Syrokomla Władysław vel Ludwik Kondratowicz (1823-1862) –poeta, krajoznawca, twórca nowego gatunku literackego –gawęd. Uczył sę w Nieświeżu, Nowogródku. Współpracował z ”Atheneum”. Mieszkał w Załuczu, lecz po śmierci trojga dzieci załamani rodzice przenieśli się do Wilna, A w roku 1853 – do wydzierżawionego majątku – Borejkowszczyzny. Od 1856 r. zamieszkali w Wilnie. Tu kontynuował pracę pisarską. Za udział w manifestacjach patriotycznych został aresztowany , a następnie zesłany na stałe do Borejkowszczyzny. Tu powstały jego najlepsze liryki. Po śmierci poety, jego przyjaciel Stanisław Moniuszko na jego cześć napisał kompozycję , którą sam dyrygował w kościele św. Krzyża. Obok pochowani są: jego syn Władysław, wnuczka Ludwika Bylińska, syn Kazimierz, siosrty Elżbieta i Kamila, żona – Paulina z Mitraszewskich Kondratowiczowa. Zgodnie z wolą poety w inskrypcji znalazł się cytat z jego gawędy:

”Mnie Bóg więcej przeznacza, znaj, co hardość śpiewacza.
Ja przed nikim nie zniżę
ani pieśni, ani głowy, hardy lirnik wioskowy,
skonam, grając na lirze...”

Należy do: