Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Apolinary-Justyn i Seweryn Mikutowiczowie

Mikutowiczowie Apolinary-Justyn (1838-1893) – właściciel apteki przy ulicy Wileńskiej, Antoni -Ryszard Józefa- Gabryela,

Mikutowicz Seweryn- Ryszard (1834-1907) - brat Apolinarego, ksiądz- powstaniec 1863r. , zesłany na długie lata na Syberię. W archiwum Historycznym Republiki Litewskiej znależliśmy dokumenty , dotyczące księdza z lat 1864-1867. W pierwszym z nich protokole (żurnał – wersja rosyjska) Tymczasowego Sądu Polowego z dnia 26 listopada 1864 r. wśród innych skazanych jest też ksiądz Seweryn Mikutowicz. Tymczasowemu Sądowi Polowemu przewodniczył generał- lejtnant Fomin, członkami byli półkownik baron Tyzenhauzen i półkownik Leontowicz. Dalej dowiadujemy się iż uznano kapłana za nieprawomyślnego , przechowującego materiały zakazane, niezgodne z oficjalną wersją wydażeń politycznych , współczującego prześladowanym, popierającego buntowników. To oskarżenie sformułowano na podstawie znalezionego listu w mieszkaniu kapłana. Orzeczono, że jest politycznym przestępcą i wydano wyrok skazujący – zesłanie na Syberię do tomskiej gubernii, pod stałym nadzorem policji. Majątek rodziny został skonfiskowany.

Drugi dokument tegoż sądu, w tym samym składzie sędziowskim z dnia 10 grudnia 1864 r. zawierający długą listę skazańców, wśród których jest nazwisko Mikutowicz informuje, że wyrok sądu ma być natychmiast wykonany. Żadne próśby o ułaskawienie nie są możliwe.

Trzeci dokument z dnia 6 lutego 1867 r. wysłany do kancelarii wileńskiego generała – gubernatora Ziemienskiego z informacją o politycznych przestępcach i przyczynach skazania. Kapłan Seweryn Mikutowicz z wileńskiej gubernii był sądzony w mieście Wilnie za nieprawomyślne myślenie.

Należy do: