Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Nicolao (Mikołaj) Malinowski   [ 1799 - 1865 ]

Historyk. Urodzony na Podolu. W 1820 roku wstąpił na Uniwersytet Wileński. Studiował literaturę grecką, łacińską, polską i rosyjską. Należał do grona filomatów i filaretów, z nimi też był sądzony przez władze carskie. Uniknął wywózki, lecz został wtrącony do więzienia na rok. Mieszkał w Wilnie, współpracował z prasą. W roku 1929 zostal pełnomocnikiem i archiwistą Radziwiłłów, a następnie poświęcił się pracy naukowej w Wileńskiej Komisji Archeologicznej i redakcji „Dziennika Wileńskiego”. Wydał „Zródło do dziejów polskich”, „Kronike Stryjkowskiego” i inne dzieła.Był utalentowanym dziennikarzem, uczonym o szerokich horyzontach.

Należy do: