Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Stanisław Maciejewicz   [ ? - 1940 ]

Maciejewicz Stanisław (kanonik) i rodzina Maciejewiczów (Ola...)

Maciejewicz Stanisław (zm. w 1940 roku, kanonik kapituły wileńskiej, działacz społeczny, poseł do Dumy Sejmu i senatu RP, wybitny kaznodzieja i katecheta, zaslużony na polu oświaty. Urodził się w Wilnie, studia teologiczne ukończył w Akademii Duchownej w Petersburguw 1894 r. I tamże otrzymał święcenia kapłańskie. W 1899 r. Został prefektem gimnazjum realnego żeńskiego i rektorem kościoła św. Katarzyny. W okresie intensywnej rusyfikacji wieki wpływ na społeczeństwo wileńskie miały jego kazania patriotyczne, nauczanie religii oraz rekolekcje dla inteligencji pracującej i młodzieży szkolnej. Pisywal też poezje, artykuły do pism katolickich. Był wydawcą i redaktorem”Dwutygodnika Diecezjalnego”. Cieszyl się zasłużoną sympatią Wilnian. Jako pierwszy wstąpił do Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1933 roku podarował do biblioteki Towarzystwa 269 dzieł.

Należy do: