Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Paweł Kulwieć   [ 1884 - 1912 ]

Kapłan, idealista i jeden z najbardziej ofiarnych działaczy społecznych Wilna. Urodzony w powiecie sejneńskim , seminarium duchowne ukończył w Wilnie, a Wyższe studia teologiczne w Innsbrucku (Austria).W 1907 r. został wikarym przy kościele św. Jakuba i podjął pracę społeczną w tygodniku ” Zorza Wileńska”. Pisał eseje na tematy religijne. Największym jego osiagnięciem było założenie w 1910 r. i wydanie „Gazety za dwa grosze”, której był redaktorem i wydawcą.

Należy do: