Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Paulina z Mitraszewskich Kondratowiczowa

Żona Władysława Syrokomli vel Ludwika Kondratowicza. Była wzorową matką i żoną. Dzielnie stawiała czoło wielu kłopotom i troskom o wychowanie dzieci i byt rodzinny. Przez kilka lat (1863-1868) była internowana w szpitalu więziennym u ojców misjonarzy w Wilnie za ukrywanie powstańca Tytusa Dalewskiego. Została uwolniona dzięki wstawiennictwu Michałowej hrabiny Tyszkiewiczowej. (jej synowie - Władysław i Kazimierz Kondratowiczowie zmarli kolejno w 1915 roku).

Należy do: