Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Felicyan Kochanowski   [ 1841 - 1897 ]

Ksiądz kanonik, urodzony na Wileńszczyżnie, po ukończeniu gimnazjumi seminarium duchownego w Mohylowie, wstąpil do Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie uzyskał stopień mgr. Teologii i święcenia kapłańskie. Całe swoje aktywne życie poświęcił pracy duszpasterskiej na terenach imperium carskiego. Szerzył i umacniał wiarę, organizował służbę duszpasterską. Podupadły na zdrowiu w 1893r.powrócił do Wilna, gdzie pełnił funkcję duszpasterską w kościele św. Jana.

Należy do: