Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Stanisław Klikowicz   [ 1853 - 1910 ]

Lekarz.Urodzony w Wilnie. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Medyko-Chirurgiczną w Petersburgu. Pracował w szpitalu wojskowym w Wilnie. Wykładał diagnostykę chorób wewnętrznych na Uniwersytecie Moskiewskim. Publikował wiele prac naukowych . Zmarł w Kazaniu, gdzie znany był jako działacz społeczny w środowisku polskim. Pochowany został w Wilnie obok rodziców: Kazimierza Klikowicza zm.07-05-1900 i Jadwigi z Orzechowskich Klikowiczowej zm. 24-08-1881

Należy do: