Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Grób Jasiukowiczowych

Jasiukowiczowa Bona zm. 16-02-1869, Zofja zm. 09-03-1863 i Anna z Jasiukowiczów Swołyńska zm. 14-04-1907

Należy do: