Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Julia z Rewkowskich Jaguczańska   [ 1844 - 1916 ]

Uczestniczka powsania styczniowego 1863r. Była przyjaciółką Pauliny Kondratowiczowej, wdowy po Wł. Syrokomli, z którą razem była więziona w poklasztornych więzieniach wileńskich w czasie powstania 1863. Aresztowana za przechowywaniedokumentów dotyczących udziału braci Dalewskich w powstaniu. W 1864 została wywieziona do Nowochopierska w północnej Rosji.na zesłaniu spędziła 11 lat. Do Wilna mogla wrócić dopiero w 1875 r.

Należy do: