Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Julian i Rafał Jachimowicz

Jachimowicz Julian zm. 20-02-1911; i Jachimavičius Rapolas (skulptorius)

(Jachimowicz Rafał) ur.1893-zm.1961 Rzeźbiarz, pedagog. Był synem Adama, kamieniarza. Uczył sie snycerstwa w Szkole Rzemieślniczej, od 1910 roku pracował w warsztacie dekoracyjno-rzeźbiarskim i jednocześnie uczęszczał do Szkoły Rysunkowej Ivana Trutniewa w Wilnie. W latach 1915-1919 był nauczycielem rysunku i snycerstwa w Szkole Rzemieślniczej. Kształcąc się równocześnie w pracowni Antoniego Wiwulskiego. Od roku 1919 do 1926 studiował rzeźbę na Wydziale Sztuk Pięknych USB u Bolesława Bałzukiewicza. Przez jeden rok 1921-1922 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1925 roku przebywał w Wiedniu i Paryżu. Był członkiem Wileńskiego towarzystwa artystów plastyków, a od 1939 roku do śmierci był członkiem Związku Plastyków litewskiej SSR. Pracował jako wykładowca w Instytucie Sztuk Plastycznych w Wilnie, miał stopien docenta. Samodzielną działalność artystyczna rozpoczął już w okresie studiów. Wydał tekę linorytów z 12 widokami Wilna. W 1922 roku pracował nad projektem pomnika Wł.Syrokomli (niezrealizowany). W 1926 roku w konkursie na pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie otrzymał 2 nagrodę (8000 złotych). Około 1929 roku wykonał pomnik nagrobny Tadeusza Wróblewskiego. W 1930 roku popiersie wielkiego księcia Witolda, którego odlew z brązu znajduje się w kościele św. Mikolaja w Wilnie. Pracował również przy restauracji Ostrej Bramy. W 1939 roku wykonał dla Muzeum Wojskowo-Historycznego w Kownie płaskorzeźbę przedstawiającą powitanie wojsk litewskich w Wilnie w październiku 1939 roku. W czasie 2-giej wojny światowej wykonał popiersie litewskiego historyka Simonasa Daukantasa, Borysasa Dauguvietisa i innych. Jego prace były wystawiane na wystawie w Moskwie. Pochowany na cmentarzu Na Rossie na tzw. Górce Literackiej. Na jego grobie pomnik dłuta wykonała Nijole Galgalaitė.

Należy do: