Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Groby rodziny Hołowniów

Hołownia Aleksander zm. 06-04-1906

Kazimiera z Bagieńskich Hołownina zm. 14-02-1907

Hołownia Władysław ur. 1870 - zm. 05-01-1937 Był członkiem Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie, najpierw był członkiem zwyczajnym, a następnie wszedł w skład Komisji Rewizyjnej, był nawet członkiem zarządu a następnie administratorem nieruchomości Towarzystwa.

Przy okazji przypomnimy o Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Pomysł utworzenia towarzystwa naukowego w Wilnie polska inteligencja wysunęła wiosną 1906 roku. Społeczność wileńska została o tym poinformowana przez Liudwika Abramowicza na łamach prasy wileńskiej w „Gazecie Wileńskiej”. Jesienią 1906 roku poczyniono konkretne kroki. Alfons Parczewski i Władysław Zahorski powołali grupę osób, którzy zajęli się zorganizowaniem zebrania założycielskiego. Wydali również odezwę do społeczeństwa. Odezwa została podpisana przez znane osobistości: Elizę Orzeszkową, Józefa Montwiłła, Czesława Jankowskiego, Władysława Tyszkiewicza i innych. Na pierwsze zebranie 9 października 1906 roku, przybyło 50 osób, 38 osób wyraziło chęć zostania członkami Towarzystwa. Następnie odczytano projekt ustawy Towarzystwa Przyjaciół Nauk, opracowany przez W.Zahorskiego i powołano komisję do rejestracji TPN. Komisja dopracowała ustawę i przedstawiła ją w języku rosyjskim, gubernatorowi wileńskiemu Lubimowu do zarejestrowania. Ostatecznie TPN na mocy uchwały Gubernialnej Komisji Wileńskiej zostało zarejestrowane 17 stycznie 1907 roku. W marcu tegoż roku wybrano pierwszy zarząd, do którego weszli ks. Jan Kurczewski, Władysław Zahorski, Józef Montwiłł, Stanisław Kościałkowski, Ludwik Czarkowski, Ludwik Abromowicz i Cezary Staniewicz. Józef Montwiłł miał przede wszystkim troszczyć się o fundusze na działalność TPN. Społeczeństwo wileńskie poparło pracę zapaleńców nauki. TPN gromadziło pokaźne i ciekawe zbiory biblioteczne, przyrodnicze, artystyczne, etnograficzne, pamiątki historyczne, dzieła sztuki, przede wszystkim malarzy szkoły wileńskiej.

Należy do: