Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Grób Gecołdów

Gecołd Wincenty (radca Stanu) zm. 1870

Żona Antonina Gecołdowa zm. 1881

Misiewicz Wiktor (sztabs kapitan) zm. 1897

Należy do: