Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Zofia Maria z Wyżykowskich Michejdzina   [ 1885 - 1941 ]

Napdis na nadgrobku: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Uczynki ich idą za nami.“

Należy do: