Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Kazimierz Jantzen   [ 1885 - 1940 ]

Kazimierz Jantzen urodził się 19 listopada 1885 roku, zmarł 5 października 1940 roku w Wilnie; profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, metereolog, astronom. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Getyndze i Monachium, gdzie w 1912 roku uzyskał doktorat filozofii w zakresi astronomii. W latach 1912 – 1914 pracował w obserwatorium Astronomicznym w Poczdamie, w czasie I wojny światowej został internowany w Rosji, po powrocie do kraju był asystentem w obserwatorium Astronomiczny Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowcą na Politechnice i w Wojskowym Instytucie Geograficznym. W latach1921/ 1923 na Uniwersytecie Stefana Batorego był adiunktem obserwatorium Astronomicznego, w latach 1923/ 1929 zastępca proesora, w 1926 habilitował się w zakresie astronomii iw latach 1929/ 1939 był profesorem metereologii USB; wykładał także matematikę, geodezję i kartografinę; obok zwykłych obserwacji meteorologicznych powadził pionierskie pomiary wiatrów górnych przez obserwację ruchu balonów.

Należy do: