Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Wacław Michał Dziewulski   [ 1882 - 1938 ]

Wacław Michał Dziewulski urodził się 29 września 1882 roku w Warszawie, zmarł 10 sierpnia 1938 roku w Wilnie, brat Stefana, prawnika, ekonomisty i Władysława, astronoma; Wacław Dziewulski był fizykiem, profesorem USB. Ukończył V Gimnazjum w Warszawie. W latach1901 – 1905 studiował na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej, następnie w getyndze, gdzie uzyskał w 1913 roku stopień doktora filozofii; w latach 1911 – 1912 studiował w Manchesterze; w 1913 został asystentem prof. Mariana Smoluchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; w latach 1915 – 1916 walczył w artylerii Legionów Polskich, brał udział w walkach nad Styrem i Stochodem, likwidacja legionów zastała go pod Baranowiczami, skąd powrócił do Warszawy jesienią 1916 roku; w 1917 był st. asystetem Zakładu Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim; we wrześniu 1919 roku został powołany na zastępcę profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; od lipca do grudnia 1920 roku walczył z bolszewikami , otrzymał awans na kapitana. Od 1921 roku był profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; prowadził badančia nad magnetooptycznym zjawiskiem kerna i zjawiskiem Zemana; opracował metody pomiaru małych katów skręcania płaszczyzny polaryzacji oraz zbudował wiel przyrządów fizycznych; na szczególną uwagę zasługuja jego badania nad wytwarzaniem warstw metalicznych i ich właściwościami; był wybitnym pedagogiem iorganizatorem nauki. Brał czynny udział w pracach komitetu redakcyjnego „Acta Physica Polonica“. Był jednym z załozycieli kwartalnika „Fizyka i Chemia w Szkole“. Napisał podręcznik Podstawy fizyki (1929). Od 1920 roku był prezesem oddziału wileńskiego Polskiego Towarzystwa Fizyków.

Należy do: