Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Ludwik Sokołowski   [ 1882 - 1936 ]

Inżynier, architekt, profesor wydz. Arch. Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego, żołnierz I brygady I pułku Legionów, ochotnik wojny 1920 r.

Urodził się 24 maja 1882 roku w Sieradzu, zmarł 7 czerwca 1936 roku w Wilnie, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, inżynier – architekt. Gimnazjum realne ukończył w w kaliszu, następnie studiował na wydziale architektury Politechniki lwowskiej, studija uzupełnił w Wiedniu. W latach 1910 – 1914 był asystentem na politechnice we Lwowie; w 1914 roku wstąpił do legionów Polskich, w latach 1917 – 1918 wykładał w Warszawskiej Szkole technicznej. Od 1918 roku pracował w Ministerstwie Robót Publicznych; w 1920 – ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego. W 1921 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego architektury Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Uczestniczył w licznych konkursach architektury. Otrzymał wyróżnienie za projekt kościoła św. Anny we Lwowie, wiaduktu i mostu kolejowego w Warszawie, Dworca Centralnego w Warszawie i wielu innych. W 1925 roku na zlecenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wykonał projekt gmachu państwowej Szkoły Technicznej na Holenderni w Wilnie.

Należy do: