Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Bronisław Wróblewski   [ 1888 - 1941 ]

Syn Józefa i Julii ze Smoluchowskich, ojciec znanego malarza Andrzeja Wróblewskiego i Jerzego, prawnika. Urodził się 13 listopada 1888 roku w Twerze w Rosji, zmarł 26 sierpnia 1941 roku w Wilnie; profesor prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, rektor USB. Ukończył gimnazjum w Warszawie i wydział prawa Uniwersytetu Dorpackiego (dziś Tartu); studija uzupełnił w paryżu i Rzymie. W latach 1916 – 1917 był konsultantem w Towarzystwie Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie. W 1920 roku powrócił do kraju, w latach 1920 – 1921 wykładał w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie; od 1921 roku został profesorem zwyczajnym prawa karnego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Zajmował się penologią, politika kryminalną oraz systemem prawa karnego. Napisał i wydał wiele prac na ten temat, m. in. „Przestępstwa tłumu“ (1922), „Penologia, socjologia kar“ (t.1-2, 1926), „Wstęp do polityki karnej“ (1928), redaktor pracy zbiorowej „Ogólna nauka o prawie“ (t. 1-2 1936 – 1938). Zmarł na atak serca podczas rewizji wileńskiego mieszkani aprzez hitlerowców.

Należy do: