Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Aleksander Karnicki   [ 1872 - 1935 ]

Profesor, doktor, medyk, dyrektor Państwowej Szkoły Położnych. Syn Edwarda i Eugenii z Milewiczów, urodził sie w 1872 roku w Gródku w powiecie Mołodeczno, w województwie wileńskim, zmarł 16 listopada 1935 roku w Wilnie, profesor ginekologii. był także komandorem Orderu Polonia Restituta, Kawalerą Krzyża Niepodległości, Krzyża Legionowego. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, był synem lekarza ojskowego, ziemianina powiatu Mołodeczno. Gimnazjum i studija medyczne ukończył w Petersburgu, w 1895 roku otrzymał dyplom lekarza cum eximia laude w Wojskowej Akademii Medycznej. Tamże uzyskał stopień doktora medycyny. Specjalizował się w zakresie położnictwa i ginekologii w Zakładzie Położniczym Cesarzowej Marii pod kierunkiem profesora ginekologii Antoniego Krassowskiego. Juz w 1898 roku został mianowany etatowym asystentem i repetytorem z połoznictwa, w 1902 roku został starszym asystentem, następnie profesorem ginekologii i ordynatorem oddziału ginekologicznego; podczas I wojny światowej był wicedyrektorem tego Zakładu. Około 1900 roku pobrał się z Marią Eugenią Kuczewską (1874-1958). Zorganizował w Petersburgu tajne Koło lekarzy Polaków jako filię Towarzystwa Dobroczynności przy kościele św. Katarzyny, które później przekształciło się w Towarzystwo lekarzy i Przyrodników Polskich w Petersburgu. W 1921 roku wrócił do kraju i osiedlił się w Wilnie. 1 lipca 1921 roku założył w Wilnie państwową Szkołę Położnych i został jej dyrektorem. Był jednym ze współorganizatorów szpitala kolejowego na Wilczej Łapie w Wilnie, a następnie został ordynatorem oddziału położniczo - ginekologicznego w tym szpitalu. Karnicki szczególnie zabiegał o kształcenie położnych w Polsce. Był jednym z organizatorów i założycieli Wileńskiego Towarzystwa Ginekologicznego, którego w 1925 roku został pierwszym prezesem. Ogłosił kilkanaście prac naukowych z zakresu ginekologii i połoznictwa.

Na pomniku także zamieszczona tabelka upamiętniająca syna Edwarda Karnickiego, absolwenta Szkoły Prawa Uniwersytetu Petersburgu oraz prezesa Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Petersburgu. Edward umarł młodo w wieku 22 lat (1898-1920) i jest pochowany w Petersburgu.

Należy do: