Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Cezary Feliks Traczewski   [ 1866 - 1941 ]

Traczewski Cezary Feliks, urodził się w roku 1866, zmarł w 1941 w Wilnie; profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, lekarz. Uczęszczał do szkół w Niemirowie na Ukrainie na Ukrainie i Słucku na Białorusi, studiował medycynę w Montpellier i Bernie, gdzie był do 1921 roku starszym asystentem; w latach 1921 – 1937 był profesorem farmakologini na USB, prowadził badančia nad promieniami Roentgena i widmem ultrafioletowym, wykonał liczne prace z chemini farmaceutycznej.

Należy do: