Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Andrius Ašmantas   [ 1906 - 1941 ]

Ašmantas Andrius, urodził sie 24 lutego 1906 roku w miejscowości Tickinai koło Kretyngi na Żmudzi, zmarł 21 maja 1941 roku w Wilnie, doktor filologii, językoznawca litewski. Uczył się w gimnazjum w telszach, następnie studiował filologie litewską na Uniwersytecie Kowieńskim, który ukończył w 1933 roku. W latach 1935 – 1938 wykładał językoznawstwo w Instytucie pedagogicznym w Kłajpedzie; w 1937 roku pogłębiał studija językoznawcze we Francji. Od 1938 roku był nauczycielem w Kownie, a w 1939 roku wykładowcą języka litewskiego na Uniwersytecie Kowieńskim. W 1940 wraz z wydziałem lituanistyki przeniósł się do Wilna i został tam na litewskim Uniwersytecie Wileńskim wykładowcą języka litewskiego. Ogłosił kilkanaście prac językoznawczych.

Nadpis na pomniku: „Tauta tegali būti stipri, energinga ir kūrybinga, kai ji turi savo kalbą. 1934 metai.“

Należy do: