Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

    SKOnSR na czele z prezesem Alicją Klimaszewską postanowił wesprzeć finansowo (100 euro) inicjatywę s. Michaeli Rak, która w najbliższym czasie w Wilnie planuje wybudować dział dziecięcego Hospicjum bł. Michała Sopoćki. W Hospicjum znajdą przytułek dzieci, chorujące na raka. Komitet nie ma wątpliwości, że jest to szlachetny czyn i godny podziwu wysiłek, dlatego zachęca wszystkich wiernych przyłączyć się do tej akcji.

Pieniądze można nadal przekazywać na konto bankowe:

Nazwa odbiorcy/Gavėjo pavadinimas: Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas
Tytuł zobowiązania/Paskirtis: Vaikų skyrius, „Drzewo Nadziei”
Numer rachunku/sąskaitos numeris: a.s. LT 232140030002856368 EUR