Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   26 maja 2016 r. odbyło się litewsko-polskie seminarium, poświęcone sprawie odnowy i restauracji Starej Rossy. Temat bardzo aktualny – może wreszcie  Samorząd miasta Wilna zabierze się do pracy. Organizatorami tego seminarium byli: Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej i właśnie Samorząd m. Wilna. Ze strony polskiej byli zaproszeni przedstawiciele Polskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego. Zaproszono również prezes SKOnSR. Główny temat – to zapoznanie uczestników seminarium  z kompleksowym projektem prac, które mają przyczynić się do zmiany wyglądu cmentarza na lepsze. Na ten cel ma być przeznaczono 3 mln. euro, środki mają pochodzić z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a 30% - z budżetu samorządu. Powstaje pytanie: czy miasto potrafi wygospodarzyć taką sumę? Czy to tylko ,,obiecanki” przedwyborcze? Ale zajrzymy do tego projektu. Oto kilka obietnic:

1.   W pierwszej kolejności poddane zostaną odnowie te pomniki nagrobne, które wymagają natychmiastowej interwencji, a takich jest niemało.

2.    Remont ogrodzenia południowego (to od bramy centralnej w dół). Mamy nadzieję, że odnowiona zostanie i brama centralna. Ten mur południowy może runąć w każdej chwili, pod nim jest wiele pomników, grozi im zniszczenie.

3.    Naprawa ścieżek i schodków.

4.  Odnowa i renowacja kaplic cmentarnych (od wnętrza i z zewnątrz). Jest nadzieja, że główna kaplica przestanie być składem, że będzie w niej można odprawiać nabożeństwa za zmarłych, że kaplice zostaną solidnie zamknięte i nie będą gospodarzyli w nich narkomani oraz pijacy. SKOnSR jest jednak zaniepokojony, czy napisy pozostaną w oryginalnej pisowni, tzn. napisane po polsku, czy jednak po litewsku?

5.   Umocnienie zboczy, a to jest bardzo ważne, bo usuwająca się ziemia zabiera pomniki nagrobne. ,,Zjeżdżają" one w dół, pokrywają się warstwą ziemi, zarastają chwastami i znika po nich ślad.

6.  System odprowadzania wód deszczowych, które również przyczyniają do podmywania pomników, a następstwie do ich ruiny.

7. Zainstalowanie sieci kanalizacyjnej, oświecenia, instalacja kamer. Może wreszcie skończą się kradzieże…

Prawdopodobnie prace mają rozpocząć się w 2017 roku.