Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

  Grupa wolontariuszy z klubu "Rejs" ze Szczecina zawitała na Rossę  

   Jeszcze w czerwcu otrzymaliśmy wiadomość od pani Małgorzaty Chilińskiej, prezesa Oddziału w Warszawie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, że na początku lipca 2016 r. będzie w naszym grodzie grupa wolontariuszy z klubu "Rejs" ze Szczecina, którzy chcą przyczynić do uporządkowania naszej nekropolii. Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie za tą cenną informację.

   "Rejs" – to ośrodek dla młodzieży męskiej od lat 10-ciu, prowadzi go instytucja kościelna Opus Dei.Wolontariat jest jednym z naważniejszych elementów ich działalności. W czasie wakacji starają się wyjechać na dwa tygodnie na obóz wolontariacki za granicę, dbają, by miał charakter międzynarodowy. W tym roku do Wilna przyjechali prosto ze Światowych Dni Młodzieży z 25 osobową grupą polsko-hiszpańską. Kierownikiem grupy był Paweł Błażewicz. Nie mają sponsorów. Wyjazdy finansuje sama młodzież i rodzice. Przez kilka lat jeździli do Lwowa, Teraz przyszedł czas na Litwę, w ubiegłym roku byli na Laudzie, pomagali również w Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Teraz czas na Rossę.

  Niektórzy z nich mają korzenie wileńskie, ale to nie sentyment przywiódł ich do Wilna, tylko chęć pomocy, bo jak mówią: "Staramy się być tam, gdzie jesteśmy potrzebni".

   Cześć i chwala IM za to. Serdeczne dzięki. Także dziękujemy dyrektorowi gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adamowi Błaszkiewiczowi za pomoc w opiekowaniu się gośćmi.

   W imieniu SKOnSR Alicja  Klimaszewska